KaaskensThuis

Stichting hospice Kaaskenshuis verzorgt ook de inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase thuis. Dit heet KaaskensThuis. Wanneer onze vrijwilligers er zijn kunnen uw mantelzorgers de nodige tijd voor zichzelf of rust nemen. Wij werken naast de beroepsmatige zorg, de hulp die vrijwilligers bieden is kosteloos.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.