Steun ons

Met uw steun kunnen wij onze bewoners ook in de toekomst omringen met alles dat nodig is om de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te maken. De subsidie van de overheid is niet toereikend. Daarom zijn wij voor een groot deel afhankelijk van giften en schenkingen.

Draagt u ons hospice een warm hart toe dan kunt u Stichting Hospice Kaaskenshuis steunen door:

  • Een eenmalige gift te storten op IBAN NL42RABO 0375 141367 t.n.v. Stichting Hospice Kaaskenshuis of via de QR code op deze pagina.
  • Een jaarlijkse schenking te doen voor minimaal 5 jaar waarbij u het totale bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte via dit formulier.
  • Bij testament te bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting.
  • Sponsoring of gift in natura.
  • Vriend van Kaaskenshuis worden.

De Stichting Hospice Kaaskenshuis is een ANBI-instelling. Dit houdt in dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is dan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar.