Hospice Kaaskenshuis

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in het hospice” Daarmee geven wij kort weer wat ons werk inhoudt. De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

Herdenking

Normaal gesproken komen wij twee maal per jaar bijeen voor een herdenkingsbijeenkomst. Omdat dit nu niet mogelijk is, noemen we vandaag de namen en branden we een kaars, voor elke bewoner …

Lees het hele artikel