Hospice Kaaskenshuis

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in het hospice” Daarmee geven wij kort weer wat ons werk inhoudt. De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

Covid-19

In deze bijzondere tijd doet hospice Kaaskenshuis er alles aan om bewoners en hun familie/naasten de tijd die ze nog hebben, op een goede manier samen te laten doorbrengen. Dit betekent dat …

Lees het hele artikel