Missie & Visie

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden onze opgeleide vrijwilligers samen met professionele zorgverleners aandacht en ondersteuning. Wij werken vanuit De Bedoeling om iedereen een waardige laatste levensfase te bieden.

Onze kernwaarden

Respect
Eigen regie
Vertrouwen
Tijd en aandacht