Bestuur

Graag stellen wij het bestuur aan u voor:

  • De heer A.A.M.J. Zijlmans (voorzitter)
  • Mevrouw A.J. de Jonge – van Popta (secretaris)
  • De heer J.J. Linse (penningmeester)
  • De heer R. Simons (lid)
  • Mevrouw A. Simons-Zwerus (lid)

De bestuursleden voeren hun activiteiten op vrijwillige basis uit.

Privacybeleid

We vinden het van groot belang zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, deze worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving en hebben wij een privacybeleid.