Bestuur

Graag stellen wij het bestuur aan u voor:

  • De heer A.A.M.J. Zijlmans (voorzitter)
  • Mevrouw V. van der Leij-Maquelin (secretaris)
  • De heer J.J. Linse (penningmeester)
  • De heer R. Simons (lid)
  • Mevrouw A. Simons-Zwerus (lid)

De bestuursleden voeren hun activiteiten op vrijwillige basis uit.

Het bestuur is bereikbaar via e-mail:    bestuur@kaaskenshuis.nl

Vertrouwenspersonen

Stichting Hospice Kaaskenshuis heeft een samenwerking op het gebied van vertrouwenspersonen met de Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. De Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen heeft twee vertrouwenspersonen benoemd die beschikbaar zijn voor vrijwilligers en medewerkers van Stichting Hospice Kaaskenshuis.

Privacybeleid

We vinden het van groot belang zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, deze worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving en hebben wij een privacybeleid.