VPTZ-thuis zorg regelen

De aanvraag voor VPTZ-thuis zorg kan worden gedaan door:

  • De zieke zelf

  • Een familielid of naaste

  • De huisarts of medisch specialist

  • Transferverpleegkundige (in aansluiting op ziekenhuisopname)

  • De thuiszorg

  • Predikant of maatschappelijk werker

Na aanmelding brengt de VPTZ-thuis coördinator een kennismakingsbezoek aan de cliënt en de mantelzorgers. Als er sprake is van een spoedsituatie zal de coördinator onmiddelijk proberen een vrijwilliger in te zetten.

Het doel van het bezoek is om, naast kennismaking, te bekijken wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt en de mantelzorg.

Het is daarom belangrijk om ook informatie te hebben over aspecten als:
- Levensbeschouwing
- Psychische en fysieke situatie van cliënt en mantelzorg
- Het sociale netwerk (partner, familie, vrienden, buren)

De VPTZ-thuis coördinator verstrekt aan de betreffende beroepskrachten (huisarts, wijkverpleegkundige) informatie over de inzet van vrijwilligers. Ook worden afspraken gemaakt over de afstemming en taakverdeling tijdens de hulpinzet.

Er zijn geen kosten verbonden aan de VPTZ-thuis inzet.