Wat is VPTZ KaaskensThuis

KaaskensThuis: Er zijn als het er echt om gaat

Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Als bij een dierbare

het einde nadert, is dat zwaar. Samen wil je het best mogelijke halen uit die
laatste periode. Als dat te veel wordt, kunnen de opgeleide vrijwilligers van
KaaskensThuis tijd, aandacht en ondersteuning geven. Zij bieden palliatieve
zorg op maat. De vrijwilligers zijn er voor de cliënt en de mantelzorgers.
Zij kunnen overdag, ’s avonds of in de weekenden aanvullende zorg geven
naast de mantelzorg en de beroepsmatige zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het gezelschap houden van de cliënt, helpen bij lichte lichamelijke
verzorging of het bieden van een luisterend oor. Ook waken behoort tot
de mogelijkheden. Op deze manier kan de mantelzorger even op adem
komen. Bij alles vormen de wensen van de cliënt en zijn naasten het
uitgangspunt voor de dienstverlening van KaaskensThuis.
De vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun werk. Zij hebben een
intensieve introductietraining gevolgd en nemen voortdurend deel aan
cursussen en bijscholingen. Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)
verpleegkundige of de (huis)arts kan contact opnemen met KaaskensThuis
via 0111 453511. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek waarin al deze zaken besproken worden. KaaskensThuis wil
hand in hand met de mantelzorgers de juiste zorg thuis bieden.
Meer informatie is te vinden op www.kaaskenshuis.nl
Het telefoonnummer is zeven dagen in de week bereikbaar.
KaaskensThuis is actief op Schouwen-Duiveland. De hulp van de
vrijwilligers is kosteloos. Een vrijwillige donatie is natuurlijk altijd welkom.