Doneren

Het hospice Kaaskenshuis is gebouwd met veel steun vanuit de bevolking en het bedrijfsleven van Schouwen-Duiveland. In oktober 2006 zijn de eerste bewoners opgenomen. Ook interesse om te gaan doneren aan het hospice Kaaskenshuis? Lees dan alstublieft verder.

Het Kaaskenshuis ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze subsidie is niet voldoende om alle kosten van de exploitatie te dekken. Daarom zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsoring door instellingen, kerken en het bedrijfsleven en van giften, legaten en donateurgelden van particulieren.

Als u ons wilt steunen en donateur wilt worden, kunt u zich aanmelden door onderstaand machtingsformulier te printen en in te vullen en aan ons per post op te sturen. U kunt aangeven of wij per half jaar of per jaar uw donatie mogen incasseren.

Als u liever geen machtiging voor incasso afgeeft kunt u zelf rechtstreeks uw gift aan ons overmaken. Ook een √©√©nmalige donatie is natuurlijk van harte welkom. Deze kunt u overmaken op bankrekening: IBAN NL42RABO 0375 141367 t.n.v. Stichting Hospice Kaaskenshuis te Zierikzee. Donateurs ontvangen eenmaal per jaar een Nieuwsbrief per post. Daarnaast kunnen donateurs enkele malen per jaar een digitale Nieuwsbrief van ons ontvangen. De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.