Geestelijke zorg

Het Kaaskenshuis staat open voor iedereen van welke geloofsovertuiging ook. Iedereen is van harte welkom en er is naast respect ook alle gelegenheid aan de eigen geloofsovertuiging vorm te geven. De eigen predikant of geestelijk verzorger is altijd welkom. Het Kaaskenshuis kan er tevens voor zorgen dat er steun komt van een geestelijk verzorger wanneer daar behoefte aan is.

Palliatieve zorg

Op het moment dat er praktisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, is er sprake van palliatieve zorg. Niet de behandeling van de ziekte maar de kwaliteit van het leven tot aan het sterven staat voorop. Hierbij gaat het om het verlichten van lichamelijke pijn en ondersteuning op psychologisch en sociaal gebied. Zoals het verwerken van het afronden van het leven en het afscheid nemen. Het uitgangspunt in deze ondersteuning is de vraag van de patiënt en zijn naasten.

 

Belangrijke principes van palliatieve zorg zijn: - Sterven wordt gezien als een normaal levensproces - De eigenheid van de mens is het uitgangspunt van de zorgverlening - De naaste sociale omgeving maakt deel uit van deze zorg - ‘Er zijn’ wordt door vrijwilligers ingevuld vanuit een invoelende houding met gepaste afstand - Signalering van pijn en ongemakken en de bestrijding en beheersing hiervan - Integratie van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten - Nazorg voor de nabestaanden - Samenwerking tussen alle zorgverleners.

 

Als thuis sterven niet mogelijk is, biedt het hospice Kaaskenshuis een vervanging. Het Kaaskenshuis is een bijna-thuis-huis waar de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd wordt. Het Kaaskenshuis werkt samen met thuiszorgaanbieder Allévo. Net als in de thuissituatie kan ook in het Kaaskenshuis zorg worden geleverd waarbij in nauwe samenwerking met de huisarts wordt gezocht naar een zo hoog mogelijke standaard van palliatieve zorg. De zorg is per bewoner verschillend en wordt per bewoner afgestemd op de individuele behoefte en noodzaak. Gedurende de nacht en tijdens de zorgverlening overdag zijn verpleegkundigen aanwezig in het Kaaskenshuis. Op de overige tijden is een team van verzorgenden en verpleegkundigen in de nabijheid aanwezig en/of direct oproepbaar. De eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Wel is het mogelijk dat de huisarts, bijvoorbeeld vanwege de afstand tot het Kaaskenshuis, de (dagelijkse) medische zorg voor de eigen patiënt kan overdragen aan de palliatief geschoolde huisarts waar het Kaaskenshuis mee samenwerkt.