Vrijwilligers

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen wij het Hospice Kaaskenshuis in stand houden en mensen thuis ondersteuning bieden. Er zijn zo'n 60 vrouwen en mannen actief als vrijwilliger. Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn de sleutelwoorden in het werk van onze vrijwilligers. Zij verlenen de zorg aan een terminale bewoner in het Kaaskenshuis of bij mensen thuis en steunen de mantelzorgers. De taken van een vrijwilliger verschillen in principe niet van die van mantelzorgers, vrijwilligers voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit.

Werk als vrijwilliger bestaat onder meer uit

- helpen bij de praktische verzorging van een bewoner - emotionele steun bieden aan stervenden en mantelzorgers - stimuleren van mantelzorgers - signaleren - rapporteren van veranderingen in de zorgsituatie

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij

- open staan en respect hebben voor de emoties van terminale mensen in het Kaaskenshuis of thuis en hun mantelzorgers - evenwichting zijn en met overwachte situaties kunnen omgaan - eigen ervaringen met stervenden hebben verwerkt - eerlijk zijn, in staat zijn vertrouwen te geven en te ontvangen - open kunnen luisteren - inzicht hebben in gedrag van anderen en daarbij een eigen positie kunnen kiezen - eigen grenzen kunnen aangeven - kunnen samenwerken met anderen

Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers

- goed bereikbaar zijn - flexibel en collegiaal zijn - bereid zijn trainingen en scholingen te volgen - langer dan een jaar willen blijven werken - twee dagdelen van 4 uur per week beschikbaar zijn, waarvan minimaal één keer per drie weken in een weekend

Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers
Om het Kaaskenshuis en vrijwilligers goed te kunnen laten draaien is het nodig dat vrijwilligers

Als u vrijwilliger wilt worden en aan deze verwachtingen voldoet nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch op 0111 453 511 of per Mail. De coördinatoren geven u graag meer informatie en leiden u rond in het Kaaskenshuis.