Vacature Algemeen coördinator

Wij zoeken per 1 april 2020  een algemeen coördinator die de huidige algemeen coördinator opvolgt voor 28 uur per week. Je werkplek is hospice Kaaskenshuis in Zierikzee.

Deze functie vraagt een HBO+ niveau en passie voor zowel het hospice en haar bewoners als het werken met vrijwilligers. Daarnaast heb je zakelijk inzicht, ben je flexibel en beschik je over eigen vervoer.

De algemeen coördinator is de spil in de organisatie. Zij/hij geeft coachend leiding aan de vrijwilligers in het Kaaskenshuis en de vrijwilligers van KaaskensThuis, de coördinator-intern en de financieel/administratief medewerker. Alle betaalde functies worden in deeltijd vervuld.

De taken van de algemeen coördinator:

  • organiseren en coördineren van de ondersteuning aan bewoners, cliënten van de VPTZ-thuis en hun naasten
  • het organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk
  • het organiseren en onderhoud van gebouw, tuin en huishouden in het Kaaskenshuis
  • het onderhouden van contacten met het bestuur
  • het onderhouden van externe contacten

De algemeen coördinator werkt nauw samen met de coördinator intern. Beide coördinatoren hebben wisselend bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren. In de weekenden nemen vrijwilligers waar. De algemeen coördinator is eindverantwoordelijk.

Het Kaaskenshuis kan draaien dankzij de inzet van een groep van circa 55 vrijwilligers.

Het werven, scholen en begeleiden van deze vrijwilligers is een van de belangrijke onderdelen van het werk. Wij gaan er van uit dat je aantoonbaar ervaring hebt met het aansturen en coachen van vrijwilligers.

Vanzelfsprekend beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent ambassadeur voor het hospice! Verder ben je vaardig met de onderdelen van het Officepakket op de computer.

De coördinatoren zijn de verbinding tussen de bewoners, hun naasten, de vrijwilligers en professionele zorgverleners.

Het hospice werkt nauw samen met de thuiszorg van Allévo. Zij geven de verpleegkundige zorg aan de bewoners.

Bij de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis (VPTZ-Thuis) werken wij samen met de verschillende thuiszorgorganisaties op Schouwen-Duiveland.

Er is een functiebeschrijving voor deze functie. De functie is gewaardeerd in FWG 50 van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Wij bieden een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid van verlenging bij gebleken geschiktheid.

Wij verwachten dat je bereid bent bij te (blijven) scholen om deze functie naar behoren te kunnen vervullen en dat je woont in ons verzorgingsgebied.

Je kunt ons uiteraard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Informatie kan opgevraagd worden bij de huidige coördinator Anita Joziasse, telefoon 0111 – 45 35 11 of via email:  ajoziasse@kaaskenshuis.nl

Gesprekken met de kandidaten zullen gevoerd worden in week 49 en 50. Ook onze Vrijwilligersraad en de beide coördinatoren zijn betrokken in de sollicitatieprocedure.

Een assessment met een geselecteerde kandidaat behoort tot de mogelijkheden.

Wij zien je sollicitatie graag per mail tegemoet op het mailadres: bestuur@kaaskenshuis.nl.