Opname regelen

Het Kaaskenshuis is bestemd voor inwoners van Schouwen-Duiveland en omgeving. In overleg kunnen mensen van buiten de regio worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat familie of mantelzorg in de regio woont.

De aanvraag voor opname in het Kaaskenshuis kan worden gedaan door:

  • De zieke zelf
  • Een familielid of naaste
  • De huisarts of medisch specialist
  • Transferverpleegkundige (in aansluiting op ziekenhuisopname)
  • De thuiszorg
  • Predikant of maatschappelijk werker

Een verklaring van de behandelend arts dat het gaat om de laatste fase van ongeneeslijke ziekte is een vereiste. Medebepalend is dat de verpleegkundige zorg niet meer omvat dan thuis mogelijk zou zijn, te verrichten door de verpleegkundigen van Allévo en zorgvrijwilligers.

Een aanvraag voor ondersteuning door zorgvrijwilligers in de thuissituatie kan eveneens door bovenvermelde personen worden gedaan.