Opname

Gelegen aan het Kaaskenswater in Zierikzee biedt ons hospice een warme huiselijke plek aan mensen die behoefte hebben aan palliatief terminale zorg, ongeacht geloof, leeftijd of inkomen.

Ons hospice is een 'bijna thuis huis' voor mensen met een levensverwachting van 3 maanden of korter.

De aanvraag voor opname in het Kaaskenshuis kan worden gedaan door de huisarts of behandelend arts.

Uiteraard kunt u altijd bellen voor meer informatie naar het hospice 0111-453511.