Kosten

De kosten voor het verblijf in het Kaaskenshuis bedragen € 30,- per dag. Dit bedrag is bestemd voor het gebruik van de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimten, linnengoed, eten en drinken, gebruik telefoon en internet. De stichting stuurt hiervoor maandelijks een rekening naar het door de bewoner of familie opgegeven adres. Veel ziektekostenverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor hospicezorg opgenomen. Wie over een dergelijke aanvullende verzekering beschikt, kan de kosten bij de verzekeraar declareren.

Op Zorgwijzer staat een pagina met de vergoeding voor palliatieve zorg vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hospice 

De verpleegkundige zorg die door Allévo wordt geleverd, wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

De kosten voor de medische zorg door de huisarts veranderen niet ten opzichte van de thuissituatie. Deze kosten worden ook via uw ziektekostenverzekering vergoed.

De huishoudelijke zorg wordt verleend vanuit Allévo. Dankzij subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn hier voor bewoners geen kosten aan verbonden.

Voor logés rekent het Kaaskenshuis een vergoeding, evenals voor maaltijden voor logés die door vrijwilligers worden klaargemaakt. Voor logies met ontbijt berekenen wij € 17,50 per nacht. Voor een lunch is dit € 4,50 en voor een diner € 7,50. Voor deze eventuele kosten ontvangt u een factuur tegelijk met de factuur voor het verblijf van de bewoner.