Doneren

Als u het hospice een warm hart toedraagt kunt u Stichting Hospice Kaaskenshuis steunen. 

Een eenmalige gift storten

Het bedrag kunt u storten op IBAN NL42RABO 0375 141367 t.n.v. Stichting Hospice Kaaskenshuis te Zierikzee.

Donateur worden

U kunt een jaarlijkse schenking doen voor minimaal 5 jaar waarbij u het totale bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Lid Club van 100

De club van 100 is een groep bedrijven en particulieren die zich voor € 100,- EUR per jaar verbindt aan het hospice. Voor info lees hier verder.

Sponsoring of een gift in natura

Alle giften worden voor 100% besteed aan de vrijwilligersorganisatie en het financieel ondersteunen van het hospice.

Voor iedere vorm van ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk. Om u op de hoogte te houden, ontvangt u als donateur ieder jaar het Jaarverslag en zes maal per jaar onze Nieuwsbrief (via de mail).

Stichting Hospice Kaaskenshuis heeft een ANBI-verklaring. Dat betekent dat uw giften fiscaal voor belastingaftrek in aanmerking komen en dat de Stichting geen belasting over de schenking hoeft te betalen. 

Kies het bedrag wat u wilt doneren

Schenkingen

Een periodieke schenking is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst met een looptijd van minimaal vijf jaar.

Wat zijn uw voordelen?

Het voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U ontvangt dus een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of
meer schenken zonder dat het u meer kost.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>. (https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel)

Wat zijn de voordelen voor Hospice Kaaskenshuis?

De voordelen voor het hospice zijn dat wij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee, dan kunnen we op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?

Wilt u een bestaande donatie omzetten naar een periodieke schenking? Of wilt u ons werk gaan steunen met een periodieke schenking dan kunt u dit formulier invullen. Stuur dit samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons op. Stichting Hospice Kaaskenshuis verzorgt de rest. Wilt u meer informatie ontvangen over periodiek schenken? 

Testament/legaat

U kunt bij testament bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting. Wanneer u Stichting Hospice Kaaskenshuis in uw testament opneemt, laat u meer na dan geld alleen. U geeft uw overtuiging door dat palliatieve zorg in een huislijke omgeving - waarin ieder mens zichzelf kan zijn - belangrijk is voor hen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. En u stuurt een sterke boodschap van vertrouwen aan degenen die zich met hart en ziel hiervoor inzetten. Met een erfenis kunt u echt een verschil maken, niet alleen financieel maar ook spiritueel.

‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) zoals Stichting Hospice Kaaskenshuise zijn vrijgesteld van erfbelasting. Het bedrag dat u nalaat, wordt voor de volle 100% gebruikt voor het werk van de Stichting.