Bezoek in Corona periode:

In deze bijzondere tijd doet hospice Kaaskenshuis er alles aan om bewoners en hun familie/naasten de tijd die ze nog hebben, op een goede manier samen te laten doorbrengen. Dit betekent dat onze bewoners, hun familie en naasten, op hun kamer kunnen ontvangen, waarbij twee bezoekers per keer welkom zijn. Dit om de 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Verder vragen wij u de basis regels te hanteren.