Beleid

In het beleidsplan 2019-2023 vindt u een beschrijving van het beleid van Hospice Kaaskenshuis voor de jaren 2019-2023.

Privacybeleid

Bij hospice Kaaskenshuis vinden we het van groot belang zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.