Beleid

In het beleidsplan 2016-2018 vindt u een beschrijving van het beleid van Hospice Kaaskenshuis voor de jaren 2016-2018.